نصب و راه اندازی دستگاه PFGE

 

ژل الکتروفورز در میدان الکتریکی ضربان دار (pulsed field gel electrophoresis) يکي از بهترين روش هايي است که براي تيپ بندي و مطالعات اپيدميولوژي در مناطق مختلف کاربرد دارد. اين روش با قدرت تکرارپذيري و افتراق بالايي که دارد براي اکثر پاتوژن هاي انساني قابل استفاده مي باشد. این دستگاه در مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی نصب و راه اندازی گردید.

 
امروز: 35
ديروز:51
اين هفته: 342
هفته‌ي گذشته: 390
اين ماه: 868
ماه گذشته: 2083
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1