نصب و راه اندازی دستگاه PFGE

 

ژل الکتروفورز در میدان الکتریکی ضربان دار (pulsed field gel electrophoresis) يکي از بهترين روش هايي است که براي تيپ بندي و مطالعات اپيدميولوژي در مناطق مختلف کاربرد دارد. اين روش با قدرت تکرارپذيري و افتراق بالايي که دارد براي اکثر پاتوژن هاي انساني قابل استفاده مي باشد. این دستگاه در مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی نصب و راه اندازی گردید.

 
امروز: 148
ديروز:60
اين هفته: 404
هفته‌ي گذشته: 291
اين ماه: 727
ماه گذشته: 1358
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1