نصب و راه اندازی دستگاه PFGE

 

ژل الکتروفورز در میدان الکتریکی ضربان دار (pulsed field gel electrophoresis) يکي از بهترين روش هايي است که براي تيپ بندي و مطالعات اپيدميولوژي در مناطق مختلف کاربرد دارد. اين روش با قدرت تکرارپذيري و افتراق بالايي که دارد براي اکثر پاتوژن هاي انساني قابل استفاده مي باشد. این دستگاه در مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی نصب و راه اندازی گردید.

 
امروز: 25
اين هفته: 25
هفته‌ي گذشته: 886
اين ماه: 1972
ماه گذشته: 1438
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1