نصب و راه اندازی دستگاه PFGE

 

ژل الکتروفورز در میدان الکتریکی ضربان دار (pulsed field gel electrophoresis) يکي از بهترين روش هايي است که براي تيپ بندي و مطالعات اپيدميولوژي در مناطق مختلف کاربرد دارد. اين روش با قدرت تکرارپذيري و افتراق بالايي که دارد براي اکثر پاتوژن هاي انساني قابل استفاده مي باشد. این دستگاه در مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی نصب و راه اندازی گردید.

 
امروز: 11
ديروز:67
اين هفته: 236
هفته‌ي گذشته: 252
اين ماه: 669
ماه گذشته: 1606
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1