معرفي مركز تحقيقات مقاومتهای میکروبی

 معرفي مركز تحقيقات مقاومتهای میکروبی

 
       مرکز تحقیقات میکروبیولوژی فعــالیت خود را از سال ۱۳۸۵ به عنوان زیر مجموعه ای از پژوهشکده بوعلی آغاز کرده و شامل:

  بخشهای باکتری شناسی، ویروس شناسی و مرکز تحقیقات مایکوباکتریوم ها می باشد. 

 در ایــن مرکز در حال حاضر ۹ نـفر از اعضا محترم هیئت علمی به همراه 2 نفر کارآموز و ۴ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و ۲ نفر دانشجوی کارشناسی فـعـالـیتهای تـحقیقاتی مــرکز را پیگیری می کنند. باتوجه به اینکه مرکز در ابتدای فعالیت خود می باشد، قسمت عمده فعالیت خود را بر روی تجهیز مرکز با شرایط استاندارد قرار داده است.
 کلیه اعضا هیئت علمی و همکاران مرکز به طور فعال مشغول ارائه و انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه میکروبشناسی و ویروس شناسی می باشندکه تا کنون  طرح مختلفي  به تصویب رسیده و انجام شده است.
 قـابل ذکــر است چــندیـن طرح در زمینه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به عنوان یکی از مشکلات مهم استان خراسان در حال انجام می باشد.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 
 
امروز: 40
ديروز:109
اين هفته: 379
هفته‌ي گذشته: 420
اين ماه: 1657
ماه گذشته: 2289
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1