لاين هاي و اولويتهاي تحقيقاتي


لاين ها و اولويتهاي تحقيقاتي

 
 مايکو باکتريلوژي و توبر کلوزيس (شامل تشخيص ،مولکولار اپيدميولوژي،و مايکوباکتريال ايمونولوژي )
 
 تشخيص بيماري هاي عفوني با روشهاي مولکولي و متداول و ژنوتايپينگ ميکرو ارگانيسم ها
 
 مطالعات اپيدميولوژيک و فيلوژنتيک و بار ويروسي در مورد ويروس هاي:
KSHV,HSV2,HBV,HCV,HGV,HIV,HTLV1&2
 
 ارزيابي اثرات ضد باکتريايي مواد مختلف اعم از ضد عفوني کننده ها ،عصاره ها ،اسانسها و           نانو پليمر ها و نانو کامپوزيت ها
 
 
 
امروز: 54
ديروز:109
اين هفته: 393
هفته‌ي گذشته: 420
اين ماه: 1671
ماه گذشته: 2289
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1