باکتری شناسی مولکولی


باکتری شناسی مولکولی
 


-نقش سلولهای Tregدر بروزبیماری سل
- بررسی مایع نخاعی باروش PCRبرای ردیابی منگوکوکها
-بررسی مایع مغز نخاعی وسایر مایعات (ترشحات زخم ) از نظر وجود انترو ویروس
 با روش  RT-PCR
- تعیین زیرگروهای لنفوسیتی  TH1,TH2 وسایتوکاینای آنهادر سل اکتیو

 

 

 
 
 

 
امروز: 68
ديروز:109
اين هفته: 407
هفته‌ي گذشته: 420
اين ماه: 1685
ماه گذشته: 2289
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1