ویروس شناسی انسانی


پژوهشکده بوعلي> مرکز تحقيقات ميکروب شناسي و ويروس شناسي>ويروس شناسي انساني

ویروس شناسی انسانی
 
 
  طر ح های مصوب :

- پایش اپیدمیولوژیکی جمعیت استان از نظر ویروس های  HIV,entroviruses,CMV  ,HSV ,KSHV

- پایش ویروسی بیماران پیوند کلیه از نظر BK virus,KSHV,HBV,HTLV1

- بررسی اتیولوژیکی سندرم ضعف مزمن (CFS)با منشاء ویروسی                                                    

- پایش ویروسی بیماران مبتلا به لنفوم از نظر  KSHV,HTLV1                                                                                                                                                              

- بررسی اثرویروس آنفوآنزای انسانی برسلول میزبان
 
 
طر حهای غیر مصوب:
 
 
-مقایسه عفونت HTLV1 در افغانی های ساکن مشهد،سمنان،هرات(پیگیری منشا آلودگی)
 
- بررسی شیوع عفونت های ویروسی HIV,entroviruses,CMV  ,HSV ,KSHVدر توریست های
 مشهددر سال های 87-86
 
 -بررسی شیوع عفونت های ویرالHIV,entroviruses,CMV  ,HSV ,KSHVدر شهرستان سبزوار
 
-پایش بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین از نظر عفونت ویروسیEBV (طرح مشترک
با دانشکده داندانپزشکی )
 
 
امروز: 66
ديروز:109
اين هفته: 405
هفته‌ي گذشته: 420
اين ماه: 1683
ماه گذشته: 2289
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1