کتاب

 

کتب تاليفي

 
 
درسنامه فشرده باکتري شناسي پزشکي
تاليف : دکتر کيارش قزويني
 
گردآوري: دکتر کيارش قزويني
ويروس شناسي تشخيصي
تاليف: دکتر کيارش قزويني
دکتر سيد عبدالرحيم رضايي
کليات باکتري شناسي پزشکي
تاليف : دکتر کيارش قزويني
 راهنماي تکثيرو شبيه سازي ژن
تاليف: دکتر زهرا مشکات

راهنماي جامع ضدعفوني و استريليزاسيون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امروز: 63
ديروز:109
اين هفته: 402
هفته‌ي گذشته: 420
اين ماه: 1680
ماه گذشته: 2289
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1